BATTERY KNOWLADGE

สัญญาณแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพเป็นอย่างไร ?

สัญญาณแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพเป็นอย่างไร ?
สัญญาณแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพเป็นอย่างไร ?

        เชื่อว่าไบค์เกอร์ทุกคนต้องเคยเจอกับเหตุการณ์ “แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อม” ทำให้ต้องปวดหัว เพราะไม่สามารถสตาร์ตรถเพื่อขับขี่ได้ (หากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบสตาร์ตมือ) เนื่องจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นั้นเกี่ยวข้องกับระบบไฟต่างๆ ของมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องใส่ใจเป็นพิเศษไม่แพ้จุดอื่นๆ วันนี้เราจึงมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพ รวมถึงอาการและวิธีตรวจเช็กมาฝาก

แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพเกิดจาก ?

          สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมมีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้นานๆ โดยไม่ได้ใช้งาน การดัดแปลงไดชาร์จแบตเตอรี่ การเลือกใช้แบตเตอรี่ไม่เหมาะสม รวมถึงการครบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เอง

สัญญานเตือนที่บ่งบอกว่าแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพ

  • รถมอเตอร์ไซค์สตาร์ตไม่ติดหรือสตาร์ตติดยากกว่าปกติ เป็นสัญญาณเตือนแรกของอาการแบตเตอรี่เสื่อมหรือแบตเตอรี่หมด ควรรีบชาร์จไฟหรือเช็กสภาพแบตเตอรี่โดยด่วน

  • ระบบไฟทำงานผิดปกติ เช่น ไฟหน้าไม่สว่างเหมือนเดิมซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดเจนที่สุดตอนกลางคืน หรือ ไฟเลี้ยวอาจจะค้าง

  • เมื่อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มีอายุการใช้งานครบตามเวลาที่กำหนด (ปกติแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2 ปี) ก็ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้ว

เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพต้องทำอย่างไร ?

          เมื่อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพแล้วสตาร์ตไม่ติด ต้องชาร์จไฟเท่านั้น ไม่ควรเข็นรถเพื่อสตาร์ตแบบกระตุก เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ 

  • ในกรณีที่ชาร์จไฟไม่เข้าและมอเตอร์ไซค์สตาร์ตไม่ติด ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เท่านั้น

การป้องกันไม่ให้แบตเสื่อมสภาพก่อนเวลา

  • ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์อย่างสม่อเสมอ ไม่ควรจอดทิ้งไว้นานๆ เพราะการสตาร์ครถมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้งานจะเป็นการชาร์จไฟไปในตัวด้วย

  • ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีปริมาณกระแสไฟฟ้า (Ampere หรือหลายคนเรียกว่า แอมป์) เหมาะสมกับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งสามารถตรวจสอบสเปคที่เหมาะสมได้จากสมุดคู่มือประจำรถ

  • ไม่ควรดัดแปลงไดชาร์จ

  • หากไม่ได้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์เป็นระยะเวลานาน ควรหาเครื่องชาร์จมาชาร์จแบตเตอรี่ไว้ด้วย