BATTERY KNOWLADGE

วิธี เปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์

วิธี เปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์
วิธีเปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์

          เชื่อว่าหลายๆคน คงมีปัญหากับระบบไฟกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาการสตาร์ทติดยาก ซึ่งส่วนหนึ่งแล้วมักเกิดจากการที่แบตเตอรี่มีประจุมาขับไดสตาร์ทน้อยเกินไป อาจจะด้วยอายุการใช้งานที่นานเกินจนตัวแบตไม่สามารถเก็บประจุไฟได้ดีเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นสิงที่ท่าต้องทำเพื่อแก้ปัญหานี้คือการ เปลี่ยนแบตรถจักรยานยนต์

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์

  • ไขควง
  • บล็อกตัวที

พื้นฐานสำคัญที่ต้องจำเป็นต้องรู้

  • เครื่องหมายบวก (+) สีแดง หมายถึง ขั้วบวก
  • เครื่องหมายลบ (-) สีดำ หมายถึง ขั้วลบ

****สำคัญมากห้ามจำสลับในระหว่างใส่แบตเด็ดขาด เพราะถ้าใส่ผิด..แบตจะพัง

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์

  1. เปิด หรือถอดเบาะนั่งออกมา ตามวิธีที่คู่มือแนะนำ หลังจากนั้นถ้าหากเราพบว่าแบตถูกล็อกไว้ด้านแผ่นเหล็กก็ใช้บล็อกตัวที หรือไขควง (แล้วแต่ว่าผู้ผลิตจะใช้น็อตประเภทไหนยีดเอาไว้) ขันน็อตที่ยึดอยู่ออกมา แล้วยกแผ่นเหล็กออกไป
  2. การขันขัั้วแบต ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องขันน็อตขั้วลบ แล้วถอดสายขั้วลบออกก่อนเพื่อป้องกันการช็อตของประจุไฟในแบตที่ยังเหลืออยู่ โดยหลังถอนสายขั้วแบตออกมาแล้ว เราขอแนะนำว่า พยายามอย่าให้สายขั้วแบตไปแตะกับโครงรถหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหล็กเพื่อป้องกันการช็อตอีกชั้นหนึ่ง
  3. หลังจากนั้น จึงค่อยถอดน็อตขั้วบวก แล้วยกสายขั้วออกมา แล้วค่อยยกแบตลูกเก่าออก
  4. คราวนี้มาดูแบตลูกใหม่ ซึ่งปกติแล้วทางโรงงานจะมีน็อตตัวผู้และตัวเมียแถมมาให้ 2 คู่ โดยถ้าหากท่านไหนอยากเก็บไว้เป็นอะไหล่ก็ทำได้เลย ด้วยการเอาน็อตตัวผู้ตัวเมียของแบตเก่ามาใช้แทน จากนั้นใส่แบตลูกใหม่เข้าไป (อย่าลืมใส่น็อตตัวเมียไว้ในขั้วแบตด้วย)
  5. การขันยึดขั้วแบต ข้อนี้สำคัญมาก โดยเริ่มจากใส่สายขั้วบวกก่อน หลังจากนั้นค่อยใส่สายขั้วลบตามทีหลัง ห้ามจำสลับเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดการสปาร์คของไฟโดยไม่ตั้งใจ และต้องระวังไม่ให้ขั้ว ไปพาดโดนโครงรถหรือส่วนอื่นๆ เพราะอาจจะทำให้ช็อตได้
  6. หลังจากนั้นก็ย้อนขั้นตอนที่เรากล่าวในขั้นต้น คือการขันยึดแผ่นเหล็กครอบแบต แล้วปิดเบาะนั่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ทีนี้เราก็ลองมาสตาร์ทเครื่องดู ว่า ติดเรียบร้อยดีไหม แต่ถ้าสตาร์ทไม่ติด หรือมีปัญหาอื่นๆ นอกจากนี้ก็ต้องไล่เช็กกันไปในแต่ละส่วน