bs battery

แบตเตอรี่ลิเที่ยม-ไอออน

        แบตเตอรี่ ลิเที่ยม-ไอออนสำหรับมอเตอร์ไบค์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ขับขี่ที่มองหาแบตเตอรี่คุณภาพสูง, นํ้าหนักเบา, ปลอดภัย, เพิ่มอัตตราเร่งของเครื่องยนต์ และให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
        แบตเตอรี่ ลิเที่ยม-ไอออน ของเรามีอัตราการคายประจุที่ตํ่า ทำให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แม้จะจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือแม้แต่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตํ่า นอกจากนั้นแบตเตอรี่ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาด ครอบคลุมการใช้งานของมอเตอร์ไบค์หลากหลายยี่ห้อและรุ่น

องศาที่สามารถติดตั้งได้

องศาที่ติดตั้งได้ LITHIUM

จุดเด่นและประโยชน์

ระบบชาร์จเร็ว

ชาจร์กระแสไฟให้เต็มได้เร็ว

ติดตั้งได้หลายตำแหน่ง

ติดตั้งได้หลายตำแหน่ง

ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไร้กรด, ลดความเสี่ยงต่อการรั่วซึม ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง

ชาร์จได้มากกว่า 2,000 รอบ

คายกระแสไฟน้อย

สตาร์ทได้แม้จอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน

ประสิทธิภาพที่อุนหภูมิตํ่า

ให้กำลังสตาร์ทสูงในอุณหภูมิตํ่า

ป้องกันนํ้าเข้า

ใช้ซิลิโคนคุณภาพสูงในการอุดรอยต่อ

ใช้งานได้ทันที

พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาชาร์จ

ขั้วแบตทองเหลือง

ทนทาน และ นำไฟฟ้าได้ยอดเยี่ยม

ทนความร้อน

ทนความร้อนสูงสุดที่ 230˚C

นํ้าหนักเบา

เบากว่าแบตเตอรี่แบบเติมกรดทั่วไปถึง 70% เหมาะกับการใช้งานในการแข่งขัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

LITHIUM LIFEP04